Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-032/2016/1050
Názov:
Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2017.
Účel kontrolnej akcie:
Účelom je vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2017, a to z hľadiska mak
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť