Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-011/2022/1061
Názov:
Stratégia rozvoja dopravy v SR so zameraním na dopravnú infraštruktúru
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť stratégiu dopravy so zameraním na dopravnú infraštruktúru.
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014-2021 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
24.02.2022 - 14.08.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontroly za procesy riadenia rizík na MDV SR nie je zodpovedný žiaden útvar.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Späť