Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-014/2022/1061
Názov:
Smart City – podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť nastavenie tvorby, realizácie a financovania inovácií konceptu Smart City
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Späť