Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-004/2015/1080
Názov:
Efektívnosť a účinnosť poskytovanej sociálnoprávnej ochrany detí v zariadeniach vykonávajúcich rozhodnutia súdu
Účel kontrolnej akcie:
Efektívnosť a účinnosť vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu a kontrola kvality poskytovane
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Späť