Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-065/2014/1060
Názov:
Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou vykonanou na Letisku M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) v roku 2013.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť a zhodnotiť plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou vykon
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

IČO
35884916
Sídlo
Letisko M. R. Štefánika -, 82311 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
27.10.2014 - 04.12.2014
Stav kontroly
Ukončená
Späť