Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-062/2014/1060
Názov:
Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami vykonanými na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v rokoch 2012 a 2013.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť a zhodnotiť plnenie opatrení prijatých ne odstránenie nedostatkov zistených kontrolami vyko
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Späť