Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-076/2011/0004
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v Kancelárii verejného ochrancu práv.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Kancelária verejného ochrancu práv

IČO
36064041
Sídlo
Nevädzová 5, 82004 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené
neuvedené
neuvedené
Späť