Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-035/2019/1062
Názov:
Automatizovaný stacionárny detekčný systém pre včasnú detekciu lesných požiarov.
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie bude: - zhodnotiť zákonnosť vynaložených finančných prostriedkov na realizá
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

IČO
36038351
Sídlo
Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2013 až 2019, a súvisiace obdobie
Termín kontroly
15.09.2019 - 23.04.2020
Stav kontroly
Ukončená

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013 až 2019, a súvisiace obdobie
Termín kontroly
19.09.2019 - 03.03.2020
Stav kontroly
Ukončená
Späť