Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-025/2018/1020
Názov:
Analytická správa - Systém financovania výskumu a vývoja z verejných zdrojov v Slovenskej republike
Účel kontrolnej akcie:
Analýza bude slúžiť ako informácia pre verejnosť a tiež pre kontrolórov kvôli poznaniu politiky výsk
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Späť