Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-007/2017/1070
Názov:
Efektívnosť a účinnosť zberu komunálneho odpadu v obciach SR
Účel kontrolnej akcie:
Vypracovať predbežnú štúdiu ku kontrole efektívnosti a účinnosti zberu komunálneho odpadu v obciach
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Späť