Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-042/2016/1060
Názov:
Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť systém implementácie Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce, skontrolovať správnosť f
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie

IČO
30814081
Sídlo
Podunajská 24, 82106 Bratislava-Vrakuňa
Kontrolované obdobie
2013-2015
Termín kontroly
10.02.2016 - 21.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

Košický samosprávny kraj

IČO
35541016
Sídlo
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2015
Termín kontroly
07.04.2016 - 27.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Nezisková organizácia EPIC

IČO
45738718
Sídlo
Panenská 29, 81102 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013-2015
Termín kontroly
02.02.2016 - 21.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

Národné lesnícke centrum

IČO
42001315
Sídlo
T.G.Masaryka 22, 96092 Zvolen
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
04.02.2016 - 21.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

Obec Dlhé nad Cirochou

IČO
00322938
Sídlo
Dlhé nad Cirochou 187, 06782 Dlhé nad Cirochou
Kontrolované obdobie
2012-2015
Termín kontroly
01.02.2016 - 22.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

Obec Dvorníky

IČO
00312495
Sídlo
Dvorníky 428, 92056 Dvorníky
Kontrolované obdobie
2012-2015
Termín kontroly
04.02.2016 - 17.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

Obec Gemerská Poloma

IČO
00328227
Sídlo
Námestie SNP 211, 04922 Gemerská Poloma
Kontrolované obdobie
2012-2015
Termín kontroly
03.02.2016 - 21.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

Obec Tušice

IČO
00325911
Sídlo
Tušice 130, 07202 Tušice
Kontrolované obdobie
2012-2015
Termín kontroly
07.02.2016 - 28.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

Obec Veľké Ripňany

IČO
00311286
Sídlo
Poštová 461, 95607 Veľké Ripňany
Kontrolované obdobie
2012-2015
Termín kontroly
03.02.2016 - 29.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Obec Zemplínske Hámre

IČO
00323853
Sídlo
Zemplínske Hámre 0, 06777 Zemplínske Hámre
Kontrolované obdobie
2012-2015
Termín kontroly
01.02.2016 - 22.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

Obec Častá

IČO
00304701
Sídlo
Hlavná 168, 90089 Častá
Kontrolované obdobie
2012-2015
Termín kontroly
03.02.2016 - 22.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

ÁNO PRE ŽIVOT n.o.

IČO
36149764
Sídlo
Farská 543/2, 01313 Rajecké Teplice
Kontrolované obdobie
2013-2015
Termín kontroly
07.03.2016 - 10.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

IČO
17058520
Sídlo
Tajovského 28B, 97409 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
07.02.2016 - 16.03.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť