Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-001/2024/1033
Názov:
Odporúčania NKÚ SR z kontroly verejných financií a majetku zdravotníckych zariadení
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie je zistiť, či odporúčania NKÚ SR prispeli k odstráneniu nedostatkov a zlepšeniu hospodárenia zdravotníckych zariadení.
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO
00165565
Sídlo
Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2018 - 2023
Termín kontroly
01.02.2024 - 30.05.2024
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť