Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-001/2023/1026
Názov:
Príprava stanoviska k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2022
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontroly je získanie podkladov pre vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho záverečné
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2022 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
06.03.2023 - 07.06.2023
Stav kontroly
Ukončená
Späť