Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-002/2009/0002
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Komárno

IČO
00306525
Sídlo
Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
01.09.2009 - 01.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Levice

IČO
00307203
Sídlo
Námestie hrdinov 1, 93432 Levice
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.09.2009 - 29.11.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Piešťany

IČO
00612031
Sídlo
Nám. SNP 3, 92145 Piešťany
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
09.09.2009 - 29.11.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Senica

IČO
00309974
Sídlo
Štefánikova 1408/56, 90525 Senica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
30.09.2009 - 01.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mestská časť Bratislava - Petržalka

IČO
00603201
Sídlo
Kutlíkova 17, 85212 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
13.09.2009 - 07.12.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť