Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-001/2007/0001
Názov:
Kontrola výkonnosti hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad dobrej praxe v oblasti vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom národných projektov
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnicai

IČO
37949624
Sídlo
A.T.Sytnianskeho 1180, 96958 Banská Štiavnica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
06.05.2007 - 27.09.2007
Stav kontroly
Ukončená

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

IČO
37949799
Sídlo
Zvolenská cesta 27, 97405 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
06.05.2007 - 27.09.2007
Stav kontroly
Ukončená

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno

IČO
37949594
Sídlo
Rázusova 40, 97701 Brezno
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
06.05.2007 - 27.09.2007
Stav kontroly
Ukončená

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

IČO
37949560
Sídlo
J. Jiskru 249/6, 96001 Zvolen
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
06.05.2007 - 27.09.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť