Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2021 KA-035/2021/1110 Financovanie vzdelávania Súkromnej spojenej školy v Kežmarku
2016 KA-031/2016/1030 Finančné prostriedky a majetok kapitoly.
2015 KA-059/2015/1030 Finančné prostriedky a majetok kapitoly.
2015 KA-064/2015/1030 Finančné prostriedky a majetok vo vybraných organizáciach v oblasti kultúry.
2021 KA-008/2021/1031 Finančné prostriedky poskytnuté z vybraných rozpočtových kapitol na rozvoj športu
2023 KA-041/2023/1130 Hluk v životnom prostredí
2017 KA-038/2017/1020 Hodnotenie kvality kontroly - KA-001/2016/1140 - Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby, KA-019/2016/1050 - Postup správcu dane pri výbere daňových licencií právnických osôb
2016 KA-050/2016/1027 Hodnotenie kvality kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na odstránenie systémových porúch bytových domov KA - 072/2015/1060
2016 KA-018/2016/1050 Hospodárenie Slovenskej konsolidačnej, a. s.
2015 KA-070/2015/1050 Hospodárenie Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s.
2022 KA-043/2022/1031 Hospodárenie Slovenského národného divadla
2024 KA-026/2024/1140 Hospodárenie príspevkových organizácií Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
2016 KA-045/2016/1060 Hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ
2015 KA-081/2015/1040 Hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ
2023 KA-005/2023/1070 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom v organizáciách založených na podporu mládeže
2021 KA-001/2021/1033 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom Vojenského spravodajstva
2016 KA-025/2016/1030 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v oblasti médií a audiovízie.
2017 KA-040/2017/1070 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch územnej samosprávy
2015 KA-006/2015/1080 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
2016 KA-005/2016/1080 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy, územnej samosprávy a organizácií nimi založenými alebo zriadenými
2016 KA-033/2016/1080 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných mestských častiach Bratislavy
2016 KA-030/2016/1050 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Štátnej pokladnici.
2016 KA-054/2016/1030 Hospodárenie s finančnými prostriedkami na Najvyššom súde SR.
2018 KA-033/2018/1100 Hospodárenie s majetkom v obci Kamenín
2017 KA-035/2017/1100 Hospodárenie s majetkom v obci Turá.
2017 KA-034/2017/1140 Hospodárenie s majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy
2017 KA-041/2017/1140 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy
2016 KA-026/2016/1030 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu pri budovaní vybavených ozbrojených síl SR.
2021 KA-031/2021/1070 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v Múzeu SNP
2020 KA-007/2020/1140 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obci Mútne
2017 KA-042/2017/1090 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obci Smižany
2021 KA-037/2021/1100 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obci Turá.
2021 KA-033/2021/1100 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obci Turá.
2023 KA-019/2023/1110 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v účelových zariadeniach ústredných orgánov štátnej správy
2019 KA-030/2019/1110 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy.
2017 KA-044/2017/1110 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy.
2017 KA-037/2017/1110 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.
2019 KA-009/2019/1130 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Kancelárii prezidenta SR
2024 KA-008/2024/1130 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Kancelárii prezidenta SR
2016 KA-052/2016/1050 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Kancelárii verejného ochrancu práv.