Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2016 KA-054/2016/1030 Hospodárenie s finančnými prostriedkami na Najvyššom súde SR.
2018 KA-033/2018/1100 Hospodárenie s majetkom v obci Kamenín
2017 KA-035/2017/1100 Hospodárenie s majetkom v obci Turá.
2017 KA-034/2017/1140 Hospodárenie s majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy
2017 KA-041/2017/1140 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy
2016 KA-026/2016/1030 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu pri budovaní vybavených ozbrojených síl SR.
2021 KA-031/2021/1070 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v Múzeu SNP
2020 KA-007/2020/1140 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obci Mútne
2017 KA-042/2017/1090 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obci Smižany
2021 KA-037/2021/1100 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obci Turá.
2021 KA-033/2021/1100 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obci Turá.
2023 KA-019/2023/1110 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v účelových zariadeniach ústredných orgánov štátnej správy
2019 KA-030/2019/1110 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy.
2017 KA-044/2017/1110 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy.
2017 KA-037/2017/1110 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.
2024 KA-008/2024/1130 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Kancelárii prezidenta SR
2019 KA-009/2019/1130 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Kancelárii prezidenta SR
2016 KA-052/2016/1050 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Kancelárii verejného ochrancu práv.
2018 KA-034/2018/1030 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Úrade komisára pre deti.
2019 KA-002/2019/1033 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny