Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2010 KA-071/2010/0004 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
2010 KA-067/2010/0005 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
2010 KA-062/2010/0005 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
2010 KA-057/2010/0004 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
2010 KA-053/2010/0004 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
2011 KA-074/2011/0013 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí .
2011 KA-046/2011/0007 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí .
2011 KA-069/2011/0012 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí.
2011 KA-059/2011/0010 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí.
2011 KA-011/2011/0011 Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí.
2013 KA-065/2013/1022 Kontrola informačno-komunikačného prostredia integrovaného záchranného systému SR
2008 KA-034/2008/0001 Kontrola informačných systémov v samosprávnom kraji a vo vybranej organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
2009 KA-073/2009/0001 Kontrola informačných systémov v samosprávnom kraji a vo vybranej organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
2014 KA-037/2014/1030 Kontrola liekovej politiky z hľadiska vynakladania zdrojov z verejného zdravotného poistenia.
2014 KA-007/2014/1040 Kontrola mechanizmu hodnotenia, monitorovania a priebežného napĺňania cieľov operačných programov Národného strategického referenčného rámca 2007 – 2013.
2013 KA-008/2013/1040 Kontrola mechanizmu hodnotenia, monitorovania a priebežného napĺňania cieľov vybraného operačného programu Národného strategického referenčného rámca 2007 - 2013
2012 KA-065/2012/1040 Kontrola mechanizmu hodnotenia, monitorovania a priebežného napĺňania cieľov vybraných operačných programov Národného strategického referenčného rámca programového obdobia 2007 - 2013
2017 KA-015/2017/1060 Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom spoločnosti Verejné prístavy, a.s.
2012 KA-006/2012/1030 Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom určenými na boj proti drogám a dopingu.
2011 KA-051/2011/0008 Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom v Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.