Aktuality


Odborný seminár o spolupôsobení NKÚ SR v boji proti korupcii Najvyšší kontrolný úrad SR zorganizoval dňa 8.2.2012 odborný seminár zameraný na formovanie účasti NKÚ SR v boji proti korupcii....

13.02.2012Tlačová správa: Vyhlásenie Najvyššieho kontrolného úradu SR k interpretácií výsledkov kontroly Zimného štadióna O. Nepelu V súvislosti s interpretáciou výsledkov kontroly...

03.02.2012S vnútornými kontrolórmi ministerstiev o Strategickom zámere NKÚ SR Stretnutie zástupcov NKÚ SR so zástupcami útvarov vnútorných kontrol jednotlivých  ministerstiev sa konalo na...

25.01.2012


Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k informáciám a vyjadreniam, týkajúcich sa kontroly financovania rekonštrukcie Zimného štadióna O. Nepelu. Najvyšší kontrolný úrad SR zverejnil dňa...

21.12.2011

Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2012 Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ing. Ján Jasovský predniesol dňa 06.12.2011 na rokovaní 26 schôdze Národnej rady SR Stanovisko...

07.12.2011Predseda NKÚ SR prednášal na 8. Národnej konferencii o kvalite Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský prednášal na 8. Národnej konferencii o kvalite: Manažérstvo kvality vo...

07.12.2011
Článok predsedu NKÚ SR v októbrovom vydaní medzinárodného časopisu INTOSAI JOURNAL V októbrovom vydaní časopisu najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI JOURNAL, ktoré bolo venované projektom...

28.11.2011Najvyšší kontrolný úrad SR získal titul Efektívny používateľ modelu CAF Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky ako prvá organizácia na Slovensku získala v roku 2011 dvojročný európsky...

09.11.2011
Vážení občania. Dňa 26.10.2011 sa v priestoroch Najvyššieho kontrolného úradu SR uskutoční podujatie pod názvom „250 rokov štátnej kontroly na Slovensku“. Toto veľmi významné podujatie organizuje...

24.10.2011