Aktuality


Predseda NKÚ SR sa zúčastnil zasadnutia Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov NKI štátov EÚ a EDA Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Karol Mitrík s delegáciou sa...

23.06.2015


NKÚ SR ukončil kontrolu Ministerstva obrany SR Za účasti podpredsedu NKÚ SR, Ing. Vladimíra Tótha a štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR, Ing. Miloša Koterca sa dňa 11. júna 2015 na pôde...

17.06.2015


Spolupráca na novom zákone o finančnej kontrole a audite Minister financií Peter Kažimír navštívil dnes so svojou delegáciou Najvyšší kontrolný úrad SR, aby s predsedom Karolom Mitríkom a...

08.06.2015


NKÚ je spoluzodpovedný za riešenie úloh verejnej správy, povedal predseda Mitrík na sneme Únie miest Slovenska Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky prijal pozvanie na dnešné...

05.06.2015


Karol Mitrík sa stretol s prezidentom policajného zboru Tiborom Gašparom Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky inicioval na dnešné popoludnie stretnutie s Tiborom...

03.06.2015


NKÚ SR ukončil kontrolu Ministerstva vnútra SR Za účasti predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR, Ing. Karola Mitríka a podpredsedu NKÚ SR, Ing. Vladimíra Tótha a štátneho tajomníka...

27.05.2015


Nový predseda Najvyššieho kontrolného úradu sa osobne zoznámil s úradom Karol Mitrík využil druhý pracovný deň vo funkcii predsedu NKÚ SR na oboznámenie sa s úradom a jeho...

26.05.2015


NKÚ SR pokračuje v implementácii modelu CAF Vedenie Najvyššieho kontrolného úradu SR sa po úspešnom obhájení titulu Efektívny používateľ modelu CAF v októbri uplynulého roka rozhodlo...

20.05.2015


NKÚ SR ukončil kontrolu Kancelárie prezidenta SR Za účasti podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR, Ing. Vladimíra Tótha a vedúceho kancelárie prezidenta SR, JUDr. Jána Šotha sa dňa 12....

13.05.2015


Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2014 OCKÚ OLAF zverejňuje spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS Výročnú...

24.04.2015


Verejnosť môže vyplnením dotazníka pomôcť kontrolórom NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2015, vykonáva kontrolu podpory zamestnanosti...

09.04.2015


NKÚ SR začal v marci 2015 hodnotenie Štátneho úradu pre audit Lotyšska v úlohe vedúceho skupiny peer review Peer review Lotyšska 2015 – účasť NKÚ SR na práci hodnotiacej skupiny (.PDF /...

11.03.2015


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2015 Dňa 04.12.2014 Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2015 s pozmeňujúcimi...

09.12.2014


Najvyšší kontrolný úrad SR obhájil titul Efektívny používateľ modelu CAF Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky získal v roku 2011 ako prvá organizácia na Slovensku dvojročný európsky...

21.11.2014


Podpredseda NKÚ SR sa zúčastnil pracovnej porady na Generálnej prokuratúre Spolupráca Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a jednotlivých zložiek orgánov činných...

21.11.2014


Verejnosť môže pripomienkovať strategické zameranie kontrolnej činnosti NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad SR ako nezávislý štátny orgán, ktorý kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami a...

28.10.2014


NKÚ SR získal už druhý raz titul Efektívny používateľ modelu CAF Najvyšší kontrolný úrad SR získal už po druhý raz titul Efektívny používateľ modelu CAF, ktorú mu udelil Úrad pre normalizáciu,...

17.10.2014


Intenzívnejšia spolupráca s Úradom pre verejné obstarávanie Spolupráca NKÚ SR a ÚVO bude intenzívnejšia ako doposiaľ. Zmluva o spolupráci medzi dvomi inštitúciami deklaruje, že...

09.10.2014


Rokovanie Výboru INTOSAI pre budovanie kapacít a jeho podvýborov Výbor INTOSAI pre budovanie kapacít (CBC) a jeho podvýbory, vrátane Podvýboru pre peer review, ktorému predsedá...

22.09.2014


Vedúci predstavitelia najvyšších kontrolných inštitúcii krajín V4+2 o plánovaní Každoročné stretnutie vedúcich predstaviteľov Najvyšších kontrolných inštitúcii krajín V4+2 sa uskutočnilo 4. až 5....

11.09.2014