Aktuality

NKÚ je spoluzodpovedný za riešenie úloh verejnej správy, povedal predseda Mitrík na sneme Únie miest Slovenska

NKÚ je spoluzodpovedný za riešenie úloh verejnej správy, povedal predseda Mitrík na sneme Únie miest Slovenska

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky prijal pozvanie na dnešné zasadnutie XXVI. snemu Únie miest Slovenska a v rámci programu pozdravných prejavov čestných hostí využil možnosť vystúpiť príhovorom.  Karol Mitrík vo svojom prejave uviedol, že hoci je predsedom NKÚ SR len krátko, jeho vedomosti o činnosti Únie miest Slovenska pochádzajú najmä z jeho praxe v niekoľkých funkciách v oblasti verejnej správy a samosprávy, kde okrem iného pôsobil aj ako 1. viceprezident prezídia Únie miest Slovenska.

NKÚ je spoluzodpovedný za riešenie úloh verejnej správy

Z kontrolórskej dokumentácie a podkladov, s ktorými som sa na NKÚ mal možnosť zoznámiť, vyplýva vysoká miera spoluúčasti a spoluzodpovednosti na riešení úloh verejnej správy v oblasti hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami a nakladania s verejným majetkom", povedal na sneme Karol Mitrík. Prítomným delegátom tiež zdôraznil potrebu uplatňovania preventívnej funkcie kontroly Najvyššieho kontrolného úradu a zároveň aj skvalitňovania vnútorného kontrolného systému v podmienkach územnej samosprávy. „Som toho názoru, že zverejňovanie výsledných materiálov z kontrol NKÚ, ako aj tvorba vlastných odborných publikácií, môže v budúcnosti byť pre kontrolované subjekty cenným zdrojom poznatkov a informácií", dodal.

Zdielať: