Aktuality


Verejnosť môže pripomienkovať strategické zameranie kontrolnej činnosti NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad SR ako nezávislý štátny orgán, ktorý kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami a...

28.10.2014


NKÚ SR získal už druhý raz titul Efektívny používateľ modelu CAF Najvyšší kontrolný úrad SR získal už po druhý raz titul Efektívny používateľ modelu CAF, ktorú mu udelil Úrad pre normalizáciu,...

17.10.2014


Intenzívnejšia spolupráca s Úradom pre verejné obstarávanie Spolupráca NKÚ SR a ÚVO bude intenzívnejšia ako doposiaľ. Zmluva o spolupráci medzi dvomi inštitúciami deklaruje, že...

09.10.2014


Rokovanie Výboru INTOSAI pre budovanie kapacít a jeho podvýborov Výbor INTOSAI pre budovanie kapacít (CBC) a jeho podvýbory, vrátane Podvýboru pre peer review, ktorému predsedá...

22.09.2014


Vedúci predstavitelia najvyšších kontrolných inštitúcii krajín V4+2 o plánovaní Každoročné stretnutie vedúcich predstaviteľov Najvyšších kontrolných inštitúcii krajín V4+2 sa uskutočnilo 4. až 5....

11.09.2014


Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2013 v Národnej rade SR Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský v piatok 11. júla 2014 uviedol pred poslancami NR SR...

15.07.2014


Vzdelávanie NKÚ SR zamerané na medzinárodné certifikované oblasti Zvyšovanie výkonnosti, odbornosti a zodpovednosti kontrolórov – to sú hlavné zámery Najvyššieho kontrolného úradu SR...

01.07.2014


Predseda NKÚ SR vystúpil na 25. Sneme ZMOS Jubilejného 25. Snemu ZMOS sa zúčastnili okrem delegátov aj najvyšší predstavitelia štátu, predseda NKÚ SR vystúpil v rámci programu rokovania...

28.05.2014


Kontrolná činnosť v územnej samospráve s knižným pokračovaním Tri roky po vydaní publikácie „Kontrolná činnosť NKÚ SR v územnej samospráve v období rokov 2006 – 2009" vydáva Najvyšší...

27.05.2014


Prieskum pre verejnosť, vyjadrite svoj názor na nás NKÚ SR chce formou prieskumu spokojnosti získať informácie od verejnosti o tom, ako posudzuje činnosť úradu, jeho dôveryhodnosť,...

10.04.2014


Slovenský deň v Indii V medzinárodnom vzdelávacom stredisku pre informačné systémy a audit (iCISA) v Noide v  Indii, sa konal Deň venovaný Slovenskej republike.   Stalo...

17.03.2014


Zlepšovanie v NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad SR považuje za dôležité pokračovať aj v tomto roku v zavádzaní princípov komplexného manažérstva kvality, v trvalom zvyšovaní kvality...

17.03.2014


Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014 Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský predniesol na rokovaní 27. Schôdze Národnej rady SR 5.12.2013 Stanovisko...

06.12.2013


XXI. kongres INTOSAI úspešne zavŕšený XXI. Kongres INCOSAI (kongres medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI), ktorý sa konal v Pekingu v dňoch 22. až...

29.10.2013


Vilnius hostil výročné stretnutie Kontaktného výboru NKI EÚ a EDA Nový finančný rámec na obdobie rokov 2014-2020 a nová finančná smernica EÚ, nové správy ekonomických záležitostí EÚ a z toho...

16.10.2013


Zmluva na národný projekt Rozvoj kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR podpísaná Slávnostným podpisom zmluvy na rozvoj Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR a poskytovanie služieb...

09.10.2013


Poslanci Výboru EP diskutovali o kontrole Najvyšší kontrolný úrad SR navštívila v pondelok 15.júla 2013 delegácia poslancov Výboru pre rozpočtovú kontrolu Európskeho parlamentu vedená...

16.07.2013


O kontrolách v českom i slovenskom zdravotníctve Pracovné stretnutie medzi NKÚ SR a NKÚ ČR  o poznatkoch a skúsenostiach pri príprave a realizácií kontrol v oblasti...

28.06.2013


Seminár  k 20. výročiu NKÚ ČR o budúcnosti najvyšších kontrolných inštitúcií Odborným seminárom na tému vývoja od systému štátnej kontroly k modernému kontrolnému úradu sa...

27.06.2013