Aktuality

O vážnych zisteniach kontrolórov boli opäť informovaní i najvyšší predstavitelia štátu

Bratislava 10. januára 2020 – O zisteniach kontrolórov pri výbere mýta, elektronizácii služieb katastra, ale aj o rizikách súčasného modelu financovania hlavného mesta informoval...

Elektronické služby katastra nehnuteľností sú ukážkovým príkladom zlého riadenia kľúčového IT projektu

Bratislava, 17. decembra 2019 – Elektronické služby katastra nehnuteľností na právne použitie (ESKN), vďaka ktorým mali ľudia už niekoľko rokov riešiť rôznorodé situácie s nehnuteľnosťami...

Kontrolóri budú parlamentným výborom predkladať správy o zisteniach

    Bratislava  13. decembra 2019 – Rozšírenie pôsobnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR umožní, aby od budúceho roku úrad predkladal správy na rokovanie príslušného...

Medzi 25 tohtoročnými odstúpeniami polícii je aj deväťročná kauza BVS

Bratislava  10. decembra 2019 – Okrem mýtneho systému, štátnych bytov či kauzy BVS, oznámili národní kontrolóri polícii v tomto roku 25 prípadov možného porušenia zákona. Na...

Nedostatočná legislatíva môže vyústiť až do straty kontroly nad vodou

  Bratislava 6.decembra 2019 – Zákonná úprava vlastníctva a prevádzkovania vodárenskej infraštruktúry je z pohľadu zabezpečenia verejného záujmu nedostatočná. Cieľom...

Kontrola je cestou k väčšej transparentnosti i nástrojom boja s korupciou v štáte

Bratislava  3. decembra 2019 – Kontrola a transparentnosť sú kľúčové nástroje boja proti korupcii. Uvedomuje si to aj Najvyšší kontrolný úrad SR, ktorý má vlastný protikorupčný program...

NKÚ hodnotí návrh štátneho rozpočtu pesimisticky, rizikom sú príjmy i výdavky

Bratislava  25. november 2019 –  Národná autorita pre oblasť externej kontroly (NKÚ SR) po posúdení návrhu Štátneho rozpočtu na rok 2020 zaslala svoje stanovisko Národnej rade SR....

Takmer polovica z výberu diaľničného mýta končí na účte spoločnosti SkyToll

Bratislava 22. novembra 2019 – Len desať centov z jedného eura zaplateného prostredníctvom mýta za užívanie spoplatnených úsekov ciest bolo v rokoch 2014-2018 použitých na výstavbu...

Štát stratil milióny eur na nezákonnom predaji služobných bytov

Bratislava 18. novembra 2019 – Predaje služobných bytov v rezortoch vnútra a obrany boli v rozpore so zákonom a nehospodárne. Zistili to kontrolóri Najvyššieho...

Slovensko nutne potrebuje reformu fungovania samospráv, zhodli sa ZMOS a NKÚ

Bratislava 8. novembra 2019 (TASR) – Štát nesmie prijímať v prípade samospráv politické rozhodnutia, ale musí pri prenášaní kompetencií na ich plecia vychádzať z relevantných dát, ktoré...