Aktuality

Predseda K. Mitrík ocenil prácu končiacich podpredsedov úradu

Predseda úradu Karol Mitrík na septembrovom rokovaní Kolégia odovzdal p. Igorovi Šulajovi a p. Vladimírovi Tóthovi „Pamätné plakety NKÚ SR“ pri príležitosti ukončenia ich mandátu...

Kontrolóri preveria systém duálneho vzdelávania, oddlžovanie nemocníc či sociálne podniky

Bratislava  4. septembra 2020 –   Zdravie obyvateľov, vzdelávanie či dopravná infraštruktúra budú patriť medzi priority Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ SR) v najbližších...

Prvý polrok NKÚ v znamení legislatívnych iniciatív a nových kontrolných akcií

Bratislava 20. augusta 2020 – Prvé iniciatívy nových členov parlamentu v podobe kontrol vo verejnoprávnej RTVS či v pozemkovom fonde sú zaradené do aktualizovaného plánu kontrolnej...

Učitelia upozorňujú na nekvalitné učebnice a zle nastavený systém ich výberu či distribúcie

Bratislava  14. augusta 2020 – Medzinárodné prieskumy z roku 2013 i 2018 signalizovali významné riziká, ktoré sú spojené so zabezpečovaním učebníc pre žiakov slovenských...

Médiá: Situácia vo vodárňach je absurdná

[Rozhovor vydali Hospodárske noviny 13. augusta 2020; Firmy & Financie; strana 12; Martin Kováčik; https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2193980-situacia-vo-vodarnach-je-absurdna ] ...

Slovensko zaostáva v plnení záväzkov, ktoré majú prispievať k zmierneniu negatívnych klimatických zmien či k úsporám energií

Bratislava  31. júla  2020 –  Hoci má Európska únia spoločné ciele klimaticko-energetickej politiky, štáty si môžu na ich naplnenie prijať rôzne opatrenia. Spoločná kontrolná...

Priama podpora v poľnohospodárstve bez cielenej kontroly a s dierami v legislatíve

Bratislava  23. júla 2020 – Slovenské orgány nevyužili všetky možnosti, aby zaručili efektívne a transparentné vynakladanie 450 miliónov eur[1] určených poľnohospodárom. Tento...

Protipožiarny systém obstarali štátne lesy netransparentne a bez preukázania hospodárnosti

Bratislava 10. júla 2020 – Protipožiarny kamerový systém na ochranu lesov za takmer 28 miliónov eur manažéri štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky (Lesy SR) vyberali netransparentným...

Občania kontaktovali kontrolórov i počas koronakrízy, niektoré podnety úrad preverí tento rok

Bratislava 3. júl  2020 – Preverenie hospodárenia verejno-právnej RTVS, pracovno-právnych vzťahov na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, či konanie...