Aktuality

NKÚ hodnotí návrh štátneho rozpočtu pesimisticky, rizikom sú príjmy i výdavky

Bratislava  25. november 2019 –  Národná autorita pre oblasť externej kontroly (NKÚ SR) po posúdení návrhu Štátneho rozpočtu na rok 2020 zaslala svoje stanovisko Národnej rade SR....

Takmer polovica z výberu diaľničného mýta končí na účte spoločnosti SkyToll

Bratislava 22. novembra 2019 – Len desať centov z jedného eura zaplateného prostredníctvom mýta za užívanie spoplatnených úsekov ciest bolo v rokoch 2014-2018 použitých na výstavbu...

Štát stratil milióny eur na nezákonnom predaji služobných bytov

Bratislava 18. novembra 2019 – Predaje služobných bytov v rezortoch vnútra a obrany boli v rozpore so zákonom a nehospodárne. Zistili to kontrolóri Najvyššieho...

Slovensko nutne potrebuje reformu fungovania samospráv, zhodli sa ZMOS a NKÚ

Bratislava 8. novembra 2019 (TASR) – Štát nesmie prijímať v prípade samospráv politické rozhodnutia, ale musí pri prenášaní kompetencií na ich plecia vychádzať z relevantných dát, ktoré...

Smerovanie Bratislavy ukazuje, že model z 90. rokov je prežitý

Bratislava 5. novembra 2019 (TASR) – Smerovanie mesta Bratislavy a jej rozvoj ukazuje, že model prijatý na začiatku 90. rokov minulého storočia je už prežitý. Vynakladanie verejných prostriedkov...

Kontrolný výbor v parlamente by zefektívnil riadenie štátu

Praha/Bratislava 29. októbra (TASR) – Zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR a najmä ich vyhodnocovanie musia byť v parlamente výraznejšie, musia mať väčší efekt pri tvorbe legislatívy i...

Najvyšší kontrolný úrad SR privítal prezidenta Účtovného dvora Rumunska

Na pôde NKÚ SR sa konalo oficiálne stretnutie predsedu K. Mitríka s rumunskou delegáciou, vedenou pánom Mihaiom Busuiocom, prezidentom rumunského NKI. Zástupcovia NKÚ SR odprezentovali...

Štátne podniky sú nedostatočne kontrolované a chýbajú im stratégie udržateľného rozvoja

Bratislava, 15. októbra 2019 – Najvyšší kontrolný úrad SR uzatvoril kontrolu riadenia piatich štátnych podnikov (Agroinštitút, Agrokomplex, Národný Žrebčín Topoľčianky, Plemenárske služby...

Aktívne využívanie informačných systémov, práca s dátami je výzvou aj pre kontrolórov

Bratislava 14. októbra 2019 – Mnohé projekty informatizácie verejnej správy sú nehospodárne a neefektívne, čo potvrdzujú skúsenosti slovenských kontrolórov. Aktívna práca...

Kontrolóri upozorňujú na riziká v štátnom rozpočte, rezervy sú v oblasti zdravotníctva či dopravy

Bratislava, 11. októbra 2019 – Správa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ SR) o stave verejných financií za prvý polrok upozorňuje vládu SR na nedosiahnuteľnosť cieľov tohtoročného rozpočtu...