Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR) v rámci plánu kontrolnej činnosti na rok 2016 pripravuje 37 kontrolných akcií, pričom si posvieti na 347 subjektov. Úrad sa zameria predovšetkým na systémovú...

14.01.2016


Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF zverejňuje v rámci zisťovania stavu informovanosti verejnosti o problematike boja proti podvodom a o potrebe chrániť finančné záujmy Európskej únie na...

14.01.2016


Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) zverejňuje v rámci zisťovania stavu informovanosti verejnosti o problematike boja proti podvodom a o potrebe chrániť finančné záujmy Európskej...

14.01.2016


Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR) v rámci plánu kontrolnej činnosti na rok 2016 pripravuje 37 kontrolných akcií, pričom si posvieti na 347 subjektov. Úrad sa zameria predovšetkým na systémovú...

12.01.2016


Vedenie Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ SR) na čele s predsedom Karolom Mitríkom v stredu navštívilo partnerskú kontrolnú inštitúciu Účtovný dvor Rakúska. NKÚ SR získal cenné poznatky...

13.01.2016


Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR) Karol Mitrík podpísal s rektorkou Žilinskej univerzity Tatianou Čorejovou a rektorom Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave...

15.12.2015


V rámci Plánu kontrolnej činnosti na rok 2015 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) vykonal kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami, ktoré boli poskytnuté na odstránenie...

21.12.2015


V rámci kontrolnej návštevy delegácie monitorovacieho výboru Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy na Slovensku (7. – 9. decembra 2015) sa v utorok 8. decembra 2015 uskutočnilo...

08.12.2015


Európsky dvor audítorov (EDA) v piatok (4. decembra 2015) na pôde Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR) predstavil výročnú správu o plnení rozpočtu Európskej únie (EÚ) za rok 2014...

04.12.2015


Podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Igor Šulaj s delegáciou sa zúčastnil 67. zasadnutia Správnej rady Medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI,...

16.11.2015


Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR) Karol Mitrík sa spolu s delegáciou od utorka (1. decembra 2015) zúčastňuje dvojdňovej oficiálnej návštevy Poľska. Najaktívnejšia spolupráca...

02.12.2015


Najvyšší kontrolný úrad preveril 20 subjektov, ktorým Ministerstvo financií SR (MF SR) v rokoch 2011 až 2014 poskytlo dotácie z rozpočtovej kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy (VPS)...

27.11.2015


Vedenie Najvyššieho kontrolného úradu SR sa v utorok (10. novembra 2015) stretlo s predstaviteľmi Združenia hlavných kontrolórov samosprávnych krajov SR – HK 8. Na spoločnom rokovaní kontrolóri...

12.11.2015


V súvislosti s teroristickými útokmi vo Francúzsku z piatka 13. novembra 2015 zaslal predseda Najvyššieho kontrolného úradu Karol Mitrík sústrastný list francúzskemu prezidentovi...

16.11.2015


Od spustenia novej vizuálnej i obsahovej podoby webového sídla Najvyššieho kontrolného úradu SR ubehol už viac ako mesiac a zo štatistík je zrejmé, že návštevníci webstránky www.nku.gov.sk...

06.11.2015


Kontrolóri sa zamerajú na daňové podvody a úniky na DPH Českí a slovenskí kontrolóri budú spolupracovať pri výkone paralelnej kontroly zameranej na správu spotrebných daní. Zmluvu o spolupráci v...

31.08.2015


Kontrolóri sa zamerajú na daňové podvody a úniky na DPH Českí a slovenskí kontrolóri budú spolupracovať pri výkone paralelnej kontroly zameranej na správu spotrebných daní. Zmluvu o spolupráci v...

31.08.2015


NKÚ SR ukončil kontrolu Ministerstva obrany SR Za účasti podpredsedu NKÚ SR, Ing. Vladimíra Tótha a štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR, Ing. Miloša Koterca sa dňa 11. júna 2015 na pôde...

17.06.2015


Spolupráca na novom zákone o finančnej kontrole a audite Minister financií Peter Kažimír navštívil dnes so svojou delegáciou Najvyšší kontrolný úrad SR, aby s predsedom Karolom Mitríkom a...

08.06.2015


Stretnutie predsedu NKÚ s guvernérom NBS aj o poskytnutí priestorov Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Karol Mitrík vo štvrtok doobeda navštívil guvernéra Národnej banky Slovenska...

07.08.2015