Aktuality

Podnety od občanov i politikov sú cennými zdrojmi informácií

Od spustenia novej vizuálnej i obsahovej podoby webového sídla Najvyššieho kontrolného úradu SR ubehol už viac ako mesiac a zo štatistík je zrejmé, že návštevníci webstránky www.nku.gov.sk využívajú spomedzi služieb predovšetkým funkciu „Výsledky kontrol“, ktorá užívateľom poskytuje detailný pohľad na jednotlivé kontroly. Druhou najpoužívanejšou je „Zoznam kontrolovateľných subjektov“ obsahujúci výber subjektov, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť úradu. Občania sa zároveň môžu aktívne zapojiť do kontrolnej činnosti podaním podnetu či príspevku v prípade závažných podozrení a informácií.

Prečítajte si tlačovú správu.

Zdielať: