Aktuality

Seminár: Analytika, jej úloha a postavenie na NKÚ

Publikované: 15.04.2024


Bratislava 15. apríla 2024 – Aká je úloha analytiky v podmienkach kontrolnej inštitúcie? Do výberu strategických oblastí, na ktoré sa zameriava kontrolná činnosť Najvyššieho kontrolného úradu SR, zapája aj externú odbornú verejnosť.

Foto: Prezentujúca šéfka Odboru stratégie a analýz Jana Juriová počas Semináru o výsledkoch a impakte analytiky na NKÚ SR
 

Analytici NKÚ pripravili Seminár o výsledkoch a impakte analytiky na NKÚ SR, na ktorom prezentovali výsledky dotazníka, ktorý pre úrad vypĺňali partneri z mimovládnych organizácií, akademického sektora a oslovení odborníci. Takýto typ informácií pomáha kontrolórom lepšie cieliť ich kontrolnú činnosť.

Celý záznam zo seminára si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli: https://www.youtube.com/watch?v=wMysCeL77L4

Prezentácie:

Úloha analytiky na NKÚ SR – Jana Juriová, riaditeľka odboru stratégie a analýz
https://www.nku.gov.sk/documents/d/nku/uloha-analytiky-na-nku-sr

Príklady využitia analytiky v kontrolnej činnosti – odbor stratégie a analýz
https://www.nku.gov.sk/documents/d/nku/priklady-vyuzitia-analytiky-v-kontrolnej-cinnosti

Komentár o fiktívnych živnostníkoch – odbor stratégie a analýz
https://www.nku.gov.sk/documents/d/nku/komentar-o-fiktivnych-zivnostnikoch

Zdielať: