Aktuality

Projekt eHealth je stále nefunkčný a mešká viac ako 1522 dní

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) ukončil na Ministerstve zdravotníctva SR a v Národnom centre zdravotníckych informácií kontrolu „Informačné systémy pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti“, ktorú uskutočnil v rámci plánu kontrolnej činnosti na rok 2015. Zistenia kontrolórov poukazujú na viaceré systémové nedostatky, pričom sa nedalo preveriť, či sa cieľ projektu Elektronizácie služby zdravotníctva (eHealth) v rámci Operačného programu Informatizácie spoločnosti (OPIS) naplnil. Projekt totiž dodnes nebol ukončený, spustený
do rutinnej prevádzky a momentálne je v sklze už takmer štyri a pol roka.

Viac v tlačovej správe.

Zdielať: