Aktuality

Predseda NKÚ stojí za kontrolórmi, prokurátor nevytkol úradu žiadne vecné či procesné pochybenia pri kontrole v Petržalke

Generálna prokuratúra SR na základe podnetu Mestskej časti Bratislava – Petržalka signalizovala Najvyššiemu kontrolnému úradu SR všeobecné a v demokratických spoločnostiach absolútne platné pravidlo, že štátne a verejné inštitúcie musia dodržiavať zákony a konať v dobrej viere, medziach zákona. Tento princíp pritom platí nielen vo vzťahu ku kontrolným inštitúciám, ale aj k miestnym samosprávam.

Viac v tlačovej správe.

List prokurátora je k dispozícii tu.

Zdielať: