Aktuality

Elektronické náramky len minimálne podporili projekt alternatívnych trestov

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky uskutočnil kontrolu zameranú na proces zavedenia a následného využívania elektronického monitoringu odsúdených a obvinených osôb. Kontrolná akcia bola zaradená do Plánu kontrolnej činnosti úradu na rok 2016 ako mimoriadna kontrola na základe aktuálneho celospoločenského dopytu. NKÚ SR vo svojich zisteniach konštatuje, že sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť deklarované prínosy zo zavedenia systému, ktoré mali prispieť k úspore nákladov na väzenstvo. Elektronické náramky len minimálne podporili ukladanie alternatívnych trestov a ich počet zostal v porovnaní s obdobím pred realizáciou projektu takmer nezmenený. Na základe záverov kontroly je možné konštatovať, že systém po naštartovaní projektu vykazuje vysokú mieru neúčinnosti a neefektívnosti, nie sú naplnené jeho základné ciele a očakávané prínosy pre spoločnosť.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

Zdielať: