Aktuality

Verejnosť môže pripomienkovať strategické zameranie kontrolnej činnosti NKÚ SR

Verejnosť môže pripomienkovať strategické zameranie kontrolnej činnosti NKÚ SR

Najvyšší kontrolný úrad SR ako nezávislý štátny orgán, ktorý kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu, územnej samosprávy a s finančnými prostriedkami Európskej únie, pripravuje strategický materiál pre svoju ďalšiu činnosť „Strategické zameranie kontrolnej činnosti NKÚ SR na roky 2015 – 2017."

Dovoľujeme si Vás formou dotazníka požiadať o vyjadrenie Vášho názoru na strategické zameranie kontrolnej činnosti a jej hlavné navrhované smery. Cieľom Najvyššieho kontrolného úradu SR je nielen plnenie stále vyšších požiadaviek na kvalitu jeho činností, ale zároveň vlastný záujem cielene zamerať svoju hlavnú činnosť tak, aby bola prínosom pre odbornú i laickú verejnosť a občana Slovenskej republiky.

Vaše názory, prípadné návrhy a pripomienky budú slúžiť ako podklad, na základe ktorých budú ďalej hlavné smery rozpracované do nosných tém a kontrolných akcií.

Vopred Vám ďakujeme za pomoc a veríme, že sa nám s Vašou pomocou podarí zvýšiť úroveň a kvalitu kontrolnej činnosti. Termín pripomienkovania je do 9. novembra.

Zdielať: