Výsledky kontrol

Informácie o výsledkoch z realizovaných kontrol.

Rok Dátum zverejnenia Výsledok kontroly Veľkosť Číslo KA
2017 07.03.2018 Prínosy investícií do odkanalizovania z Operačného programu ˇˇZivotné prostredie (záverečná správa).pdf 567 KB KA-026/2017/1130
2017 04.03.2018 Kontrola výkonu zakladateľskej funkcie, hospodárenia a nakladania s majetkovými právami štátu vo vybraných štátnych podnikoch kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Sloven.pdf 486 KB KA-013/2017/1060
2017 28.02.2018 Účinnosť zavedenia REPASu pri uplatňovaní uchádzačov o zamestnanie (záverečná správa).pdf 852 KB KA-023/2017/1031
2017 27.02.2018 Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020 II. (záverečná správa).pdf 412 KB KA-004/2017/1060
2017 21.02.2018 Vybrané aspekty realizácie zdravotnej politiky v praxi zdravotných poisťovní a Ministerstva zdravotníctva SR (záverečná správa).pdf 609 KB KA-039/2017/1030
2016 20.02.2018 Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení (2011 – 2015) Záverečná správa.pdf 1018 KB KA-027/2016/1030
2017 19.02.2018 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obci Kamenná Poruba (záverečná správa).pdf 550 KB KA-044/2017/1110
2017 13.02.2018 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obci Smižany (záverečná správa).pdf 435 KB KA-042/2017/1090
2017 02.01.2018 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch územnej samosprávy (záverečná správa).pdf 170 KB KA-040/2017/1070
2017 21.12.2017 Financovanie a hospodárenie verejných vysokých škôl (záverečná správa).pdf 725 KB KA-020/2017/1031
2017 19.12.2017 Zabezpečenie výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016 (záverečná správa).pdf 642 KB KA-033/2017/1030
2017 05.12.2017 Účinnosť opatrení politiky boja s podvodmi na DPH (záverečná správa).pdf 705 KB KA-030/2017/1050
2017 22.11.2017 Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom spoločnosti Verejné prístavy, a.s. (záverečná správa).pdf 590 KB KA-015/2017/1060
2017 19.11.2017 Zaverecna sprava_KA_012_2017_1110_1110.pdf 3 MB KA-012/2017/1110
2017 09.11.2017 Kontrola systému uzatvárania, registrácie, vecného a finančného plnenia zmlúv rokov 2013 až 2016 (záverečná správa).pdf 892 KB KA-009/2017/1060
2017 09.11.2017 Kontrola opodstatnenosti výkonu stáleho daňového dozoru pri správe spotrebnej dane z liehu v rokoch 2012 – 2016 (záverečná správa).pdf 619 KB KA-028/2017/1050
2017 26.10.2017 Kontrola financovania škôl a školských zariadení (záverečná správa).pdf 508 KB KA-008/2017/1090
2016 08.10.2017 Hospodárenie s finančnými prostriedkami na Najvyššom súde Slovenskej republiky (záverečná správa).pdf 721 KB KA-054/2016/1030
2016 04.10.2017 Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie (záverečná správa).pdf 614 KB KA-043/2016/1060
2017 28.09.2017 Nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach (záverečná správa).pdf 449 KB KA-027/2017/1120