Výsledky kontrol

Informácie o výsledkoch z realizovaných kontrol.

Rok Dátum zverejnenia Výsledok kontroly Veľkosť Číslo KA
2014 28.04.2014 Záznam_Protimonopolný úrad SR_KA-046_2014_1060_na zverejnenie.pdf 136 KB KA-046/2014/1060
2014 28.04.2014 Protokol_SSHR SR_057_2014_1030_1030_publ.pdf 177 KB KA-057/2014/1030
2014 27.04.2014 Protokol_Bytov podnik Trebisov_ s.r.o._KA-067_2014_1090_1090.pdf 299 KB KA-067/2014/1090
2014 27.04.2014 Protokol o výsledku kontroly NKÚ SR_konsolidovaný.pdf 184 KB KA-050/2014/1060
2014 27.04.2014 Zaznam_GC farnost Lutina_038_2014_1110_1110.pdf 223 KB KA-038/2014/1110
2014 27.04.2014 Protokol_Zibrica o.z._038_2014_1110_1100.pdf 316 KB KA-038/2014/1110
2014 27.04.2014 Protokol_Dolna Nitra o.z._038_2014_1110_1100.pdf 204 KB KA-038/2014/1110
2014 27.04.2014 Protokol_SMS TTSK s.r.o._KA-038_2014_1110_1130.pdf 69 KB KA-038/2014/1110
2014 27.04.2014 Protokol_MZ SR_057_2014_1030_1030.pdf 309 KB KA-057/2014/1030
2014 27.04.2014 Protokol_Detska fakultna nemocnica s poliklinikou Ban_KA-039_2014_1030_1070_na publikovanie.pdf 511 KB KA-039/2014/1030
2014 27.04.2014 Správa o výsledku kontroly ciest I. triedy na MDVRR SR a SSC v roku 2014.pdf 1 MB KA-050/2014/1060
2014 24.04.2014 Protokol _Obec Malatíny_KA_058_2014_1080_1140.pdf 329 KB KA-058/2014/1080
2014 24.04.2014 Protokol_MK SR_057_2014_1030_1030_publ.pdf 395 KB KA-057/2014/1030
2014 24.04.2014 Záznam_Národný jadrový fond_KA-046_2014_1060_1060.pdf 317 KB KA-046/2014/1060
2014 24.04.2014 Záznam_Environmentálny fond_KA-046_2014_1060_1060-final-2.pdf 140 KB KA-046/2014/1060
2014 24.04.2014 Zaznam_GC farnost Litmanova_038_2014_1110_1110.pdf 223 KB KA-038/2014/1110
2014 24.04.2014 Zaznam_RC Biskupstvo Spisske Podhradie_038_2014_1110_1110.pdf 232 KB KA-038/2014/1110
2014 24.04.2014 Zaznam_Pravoslavna cirkevna obec Presov_038_2014_1110_1110.pdf 222 KB KA-038/2014/1110
2014 24.04.2014 Protokol_RC farnost Gaboltov_038_2014_1110_1110.pdf 302 KB KA-038/2014/1110
2014 24.04.2014 Protokol_Finančné riaditeľstvo SR_KA-030/2014/1050_1050.pdf 3 MB KA-030/2014/1050