Výsledky kontrol

Informácie o výsledkoch z realizovaných kontrol.

Rok Dátum zverejnenia Výsledok kontroly Veľkosť Číslo KA
2014 17.08.2014 Protokol o výsledku kontroky na zverejnenie_Národná diaľničná spoločnosť_ a.s._KA-048_2014_1060.pdf 1 MB KA-048/2014/1060
2014 17.08.2014 Protokol_MZP SR_KA-033/2014/1060_1060.pdf 542 KB KA-033/2014/1060
2014 17.08.2014 Protokol_Obec Branč_064_2014_1140_1100.pdf 1 MB KA-064/2014/1140
2014 17.08.2014 Protokol_ASFEU_025_2014_1030_1030.pdf 211 KB KA-025/2014/1030
2014 14.08.2014 Protokol_SHMU_KA-033/2014/1060_1060.pdf 489 KB KA-033/2014/1060
2014 14.08.2014 Zaznam _Centrum pre interkultúrny dialoóg_KA-024_2014_1050_1050.pdf 215 KB KA-024/2014/1050
2014 14.08.2014 Zaznam_UVTOSaUVV Leopoldov_KA-001/2014/1130_1130.pdf 197 KB KA-001/2014/1130
2014 14.08.2014 Protokol_mesto Hlohovec_064_2014_1140_1130_final.pdf 856 KB KA-064/2014/1140
2014 14.08.2014 Protokol_UIaPS_KA_015_2014_1030_1030.pdf 836 KB KA-015/2014/1030
2014 14.08.2014 Protokol_CVTI SR_ 015_2014_1030_1030_publ.pdf 346 KB KA-015/2014/1030
2014 14.08.2014 Zaznam_MSVVaS SR_025_2014_1030_1030.pdf 259 KB KA-025/2014/1030
2014 14.08.2014 Protokol_SZZ_KA-024_2014_1050_1050.pdf 258 KB KA-024/2014/1050
2014 13.08.2014 Zaznam_Obec Žitavany_064_2014_1140_1100.pdf 586 KB KA-064/2014/1140
2014 13.08.2014 Záznam_Slovenská pošta_ a.s._KA-063_2014_1060_1060_zverejnenie.pdf 164 KB KA-063/2014/1060
2014 13.08.2014 Protokol_zverejnenie_Centrum chirurgie_KA-024_2014_1050_1050.pdf 209 KB KA-024/2014/1050
2014 13.08.2014 Protokol_ Štátny pedagogický ústav_015_2014_1030_1030..pdf 517 KB KA-015/2014/1030
2014 13.08.2014 Protokol_Obec Horne Srnie_064_2014_1140_1120.pdf 949 KB KA-064/2014/1140
2014 12.08.2014 Protokol_MPRV SR_033_2014 _1060 _na zverejnenie.pdf 345 KB KA-033/2014/1060
2014 11.08.2014 Protokol_Obec Ovcie_064_2014_1140_1110.pdf 1 MB KA-064/2014/1140
2014 10.08.2014 Protokol_Národný ústav celoživotného vzdelávania_KA-015_2014_1030_1030.pdf 403 KB KA-015/2014/1030