Výsledky kontrol

Informácie o výsledkoch z realizovaných kontrol.

Rok Dátum zverejnenia Výsledok kontroly Veľkosť Číslo KA
2021 29.11.2021 Rekonštrukcie, opravy a údržba mostov na cestách I., II. a III. triedy.pdf 782 KB KA-019/2021/1120
2021 25.11.2021 Dostupnosť predprimárneho vzdelávania pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia na úrovni obcí.pdf 1 MB KA-021/2021/1070
2021 25.11.2021 Pripravenosť Slovenskej republiky na riešenie sucha.pdf 1 MB KA-015/2021/1130
2021 21.11.2021 Súhrnná správa o kontrole NKÚ SR v samospráve.pdf 1 MB KA-038/2021/1100
2021 09.11.2021 Využívanie prostriedkov Environmentálneho fondu.pdf 361 KB KA-016/2021/1062
2021 08.11.2021 Úspešnosť vymáhania daňových nedoplatkov.pdf 671 KB KA-002/2021/1033
2021 28.10.2021 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v Múzeu SNP.pdf 297 KB KA-031/2021/1070
2021 19.10.2021 Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach.pdf 1 MB KA-007/2021/1061
2021 28.09.2021 Zmluvné vzťahy v RTVS.pdf 1 MB KA-006/2021/1031
2021 22.09.2021 Vybraný spoločný modul v rámci Ústredného portálu verejnej správy.pdf 1 MB KA-029/2021/1063
2021 13.09.2021 Systém distribúcie príjmov z TIPOS, národnej lotériovej spoločnosti, a. s..pdf 666 KB KA-003/2021/1033
2021 30.08.2021 Politika_lesného_hospodárstva_a_nakladanie_s_drevnou_hmotou.pdf 1 MB KA-020/2021/1070
2020 18.08.2021 Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy.pdf 811 KB KA-005/2020/1120
2021 15.08.2021 Nastavenie procesu verejného obstarávania v Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s..pdf 1 MB KA-018/2021/1027
2021 04.08.2021 Efektívnosť a účinnosť stredného školstva v oblasti zdravotníctva.pdf 1 MB KA-011/2021/1110
2021 27.07.2021 Vnútorný kontrolný systém vybraných výdavkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rezorte Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.pdf 566 KB KA-022/2021/1063
2020 01.07.2021 Opodstatnenosť výstavby skladov minerálneho oleja.pdf 1 MB KA-012/2020/1100
2019 29.06.2021 Report_on_Coordinated_Audit_-_Social_Insurance_Administration_in_the_Czech_Republic_and_the_Slovak_Republic.pdf 2 MB KA-032/2019/1033
2021 22.06.2021 Finančné prostriedky poskytnuté z vybraných rozpočtových kapitol na rozvoj športu.pdf 1 MB KA-008/2021/1031
2020 16.05.2021 Vybrané obchodné spoločnosti v pôsobnosti MH SR.pdf 553 KB KA-035/2020/1061