Výsledky kontrol

Informácie o výsledkoch z realizovaných kontrol.

Rok Dátum zverejnenia Výsledok kontroly Veľkosť Číslo KA
2014 16.12.2014 Zaznam_Ustredie prace, socialnych veci a rodiny SR_014_2014_1021_1021.pdf 261 KB KA-014/2014/1021
2014 15.12.2014 Záznam_Univerzita Komenského v Bratislave_014_2014_1021_1021.pdf 239 KB KA-014/2014/1021
2014 11.12.2014 Protokol_UV SR_012_2014_1040_1040.pdf 666 KB KA-012/2014/1040
2014 11.12.2014 Zaznam_Ministerstvo skolstva, vedy, vyskumu a sportu SR_014_2014_1021_1021.pdf 309 KB KA-014/2014/1021
2014 10.12.2014 Protokol_SZU_073_2014_1030 publ.pdf 1 MB KA-073/2014/1030
2014 10.12.2014 Suhrnna sprava_KA-002_2014_1015_1015.pdf 339 KB KA-002/2014/1015
2014 10.12.2014 Protokol_UNLP Košice_KA-002_2014_1015_1090.pdf 202 KB KA-002/2014/1015
2014 09.12.2014 Protokol_Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ_KA-006_2014_1040_1040_na_pub.pdf 307 KB KA-006/2014/1040
2014 09.12.2014 Súhrnná správa_KA-042_2014_1030_1030_publ..pdf 395 KB KA-042/2014/1030
2014 09.12.2014 Záznam_Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou_014_2014_1021_1021.pdf 215 KB KA-014/2014/1021
2014 07.12.2014 Protokol_Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Ban_KA-002_2014_1015_1070_na publikovanie.pdf 358 KB KA-002/2014/1015
2014 07.12.2014 Protokol_Narodne sportove centrum_014_2014_1021_1021.pdf 260 KB KA-014/2014/1021
2014 04.12.2014 Protokol_Obec Holcikovce_058_2014_1080_1110.pdf 134 KB KA-058/2014/1080
2014 04.12.2014 Protokol_ZpS Jesenia Skalica_uplne znenie_059_2014_1080_1130.pdf 230 KB KA-059/2014/1080
2014 04.12.2014 Protokol_Obec Bohunice_045_2014_1070_1100.pdf 302 KB KA-045/2014/1070
2014 02.12.2014 Protokol_Zoologická záhrada_KA-060_2014_1100_1090 bez podpisov.pdf 145 KB KA-060/2014/1100
2014 02.12.2014 Protokol_Obec Prietrzka_045_2014_1070_1130.pdf 427 KB KA-045/2014/1070
2014 02.12.2014 Protokol_DD a DSS Sereď_KA-059_2014_1080_1130_úplné znenie.pdf 245 KB KA-059/2014/1080
2014 30.11.2014 Protokol_Petrzalsky domov seniorov_059_2014_1080_1080.pdf 213 KB KA-059/2014/1080
2014 30.11.2014 Protokol_Slovensky zvaz hadzanej_014_2014_1021_1021.pdf 248 KB KA-014/2014/1021