Výsledky kontrol

Informácie o výsledkoch z realizovaných kontrol.

Rok Dátum zverejnenia Výsledok kontroly Veľkosť Číslo KA
2016 19.12.2016 Záverečná správa Účtovníctvo a rozpočtovníctvo samosprávy.pdf 991 KB KA-039/2016/1110
2016 18.12.2016 Záverečná správa Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Kancelárii verejného ochrancu práv.pdf 1 MB KA-052/2016/1050
2016 14.12.2016 Medzinárodná kontrola: Zásadné riziká pre udržateľnosť verejných financií (záverečná správa).pdf 659 KB KA-020/2016/1050
2016 13.12.2016 Kontrola stavu vymáhania neoprávnených výdavkov v rámci štrukturálnych fondov (záverečná správa).pdf 851 KB KA-044/2016/1060
2016 01.12.2016 Záverečná správa Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu pri budovaní ozbrojených síl SR.pdf 1 MB KA-026/2016/1030
2016 28.11.2016 Záverečná správa Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby.pdf 2 MB KA-001/2016/1140
2016 30.10.2016 Hospodárenie a ochrana aktív ÚPVS a kontrola splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v roku 2014 (záverečná správa).pdf 618 KB KA-041/2016/1015
2016 22.08.2016 Záverečná správa_KA_030_2016_1050_Štátna pokladnica.pdf 704 KB KA-030/2016/1050
2016 17.08.2016 Medzinárodná spolupráca pri paralelných kontrolách NKÚ SR a NKÚ ČR v oblasti správy spotrebných daní v rokoch 2012 až 2015 (Záverečná správa).pdf 732 KB KA-023/2016/1050
2016 17.08.2016 Záverečná správa Slovenská konsolidačná.pdf 758 KB KA-018/2016/1050
2016 29.06.2016 Záverečná správa Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko slovenskej spolupráce.pdf 631 KB KA-042/2016/1060
2015 29.06.2016 Kontrola uzatvárania zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.pdf 881 KB KA-082/2015/1030
2016 15.05.2016 Záverečná správa D4_R7 23 06 2016_final.pdf 543 KB KA-003/2016/1060
2016 11.05.2016 Záverečná správa Kontrola plnenia opatrení v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.pdf 768 KB KA-002/2016/1060
2016 05.05.2016 Správnosť zostavenia individuálnej účtovnej závierky Ministerstva financií SR a nakladanie s majetkom štátu.pdf 1 MB KA-024/2016/1050
2015 04.05.2016 Záverečná správa Kontrola plnenia príjmovej časti rozpočtov vybraných ukazovateľov daňových a nedaňových príjmov miest a obcí.pdf 2 MB KA-076/2015/1120
2015 20.04.2016 Súhrnna správa Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.pdf 605 KB KA-006/2015/1080
2015 30.03.2016 Záznam_Združenie_Lepší_svet_pre_znevýhodnených.pdf 358 KB KA-007/2015/1030
2015 30.03.2016 Záverečná správa Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti.pdf 981 KB KA-007/2015/1030
2015 11.02.2016 Zaverecna sprava KA 077_2015_1130_1130_publikovanie.pdf 995 KB KA-077/2015/1130