Výsledky kontrol

Informácie o výsledkoch z realizovaných kontrol.

Rok Dátum zverejnenia Výsledok kontroly Veľkosť Číslo KA
2024 17.05.2024 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Kancelárii prezidenta SR.pdf 1 MB KA-008/2024/1130
2023 27.03.2024 Opatrenia štátu počas energetickej krízy.pdf 1 MB KA-036/2023/1033
2023 29.02.2024 Kontrola vybraných výdavkov Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.pdf 845 KB KA-042/2023/1182
2023 10.01.2024 Sociálne podniky.pdf 955 KB KA-039/2023/1070
2023 14.12.2023 Príprava a realizácia investičných projektov národnej nemocnice Rázsochy a Univerzitnej nemocnice sv. Martina.pdf 417 KB KA-043/2023/1063
2023 13.12.2023 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v účelových zariadeniach ústredných orgánov štátnej správy.pdf 928 KB KA-019/2023/1110
2023 27.11.2023 Zabezpečenie krízového riadenia štátu počas krízových stavov.pdf 969 KB KA-025/2023/1032
2023 23.11.2023 Hospodárenie s verejnými prostriedkami vynaloženými na EXPO Dubaj.pdf 980 KB KA-035/2023/1130
2023 31.10.2023 Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020.pdf 1 MB KA-038/2023/1063
2023 27.09.2023 Zelená infraštruktúra v mestách a obciach.pdf 1 MB KA-020/2023/1110
2023 23.08.2023 Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik.pdf 1 MB KA-010/2023/1181
2023 22.08.2023 Obnova a rekonštrukcia študentských domovov.pdf 1 MB KA-007/2023/1090
2023 17.08.2023 Ochrana pred povodňami v SR - kontrola opatrení.pdf 1 MB KA-011/2023/1181
2023 14.08.2023 Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnych účtovných závierkach vybraných kapitol štátneho rozpočtu.pdf 725 KB KA-016/2023/1033
2023 10.08.2023 Núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.pdf 1 MB KA-015/2023/1130
2023 10.08.2023 Rozhodnutia obcí a miest v elektronickej podobe.pdf 998 KB KA-002/2023/1140
2022 26.06.2023 Systém poskytovania a uhrádzania finančných prostriedkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny.pdf 1 MB KA-044/2022/1032
2022 14.06.2023 Podpora cyklistickej dopravy.pdf 917 KB KA-031/2022/1120
2022 24.05.2023 Čistiarne odpadových vôd a odkanalizovanie SR.pdf 687 KB KA-023/2022/1063
2023 14.05.2023 Poplatok za rozvoj v samospráve.pdf 1 MB KA-023/2023/1120