Výsledky kontrol

Informácie o výsledkoch z realizovaných kontrol.

Rok Dátum zverejnenia Výsledok kontroly Veľkosť Číslo KA
2012 25.04.2013 Protokol_Ministerstvo financií SR_KA-020_2012_1050_1050_zverej..pdf 1 MB KA-020/2012/1050
2012 15.11.2012 Protokol_zverejn._SZRB_KA-090_2012_1050_1050.pdf 239 KB KA-090/2012/1050
2012 14.02.2013 Suhrnna sprava_083_2012_1110_1110.pdf 568 KB KA-083/2012/1110
2012 02.07.2012 Správa_o_výsledku_kontroly_KA_01220121022.pdf 174 KB KA-012/2012/1022
2012 26.11.2012 Protokol_TSK_052_2012_1120.pdf 0 bytes KA-052/2012/1120
2012 25.04.2013 Protokol_Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky_KA-02020121050_1050_zverej..pdf 11 MB KA-020/2012/1050
2012 28.06.2012 Sprava_o_vysledku_Bystre_034_2012_1070_1110.pdf 208 KB KA-034/2012/1070
2012 28.11.2012 Protokol_FNsP Prešov_049_2012_1030_1110.pdf 846 KB KA-049/2012/1030
2012 19.07.2012 Protokol_OU Stropkov_023_2012_1030_1110.pdf 1 MB KA-023/2012/1030
2012 12.11.2012 Sprava_Presovsky samospravny kraj_052_2012_1120_1110.pdf 203 KB KA-052/2012/1120
2012 04.12.2012 Protokol_Babín_089_2012_1110_1140.pdf 277 KB KA-089/2012/1110
2012 20.11.2012 Protokol_Presovska univerzita v Presove_087_2012_1110_1110.pdf 113 KB KA-087/2012/1110
2012 29.04.2012 Sprava_o_vysledku_Uhliska_080_2012_1110_1100 (1).pdf 175 KB KA-080/2012/1110
2012 10.12.2012 Protokol_FR SR_KA-071_2012_1050_zverejn..pdf 1 MB KA-071/2012/1050
2012 08.10.2012 Protokol_MF SR_KA-070_2012_1050-OPIS_1050_zverejn..pdf 283 KB KA-070/2012/1050
2012 04.11.2012 Protokol o vysledku_Košice_011_2012_1110_1090_bez podpisov.pdf 301 KB KA-011/2012/1110
2012 23.10.2012 Protokol o vysledku_Drahnov _011_2012_1110_1090_bez podpisov.pdf 260 KB KA-011/2012/1110
2012 04.11.2012 Protokol o vysledku_SOU Prakovce_011_2012_1110_1090_bez podpisov.pdf 258 KB KA-011/2012/1110
2012 01.10.2012 Protokol_DU_Nitra_pobocka_Nove_Zamky_086_2012_1050,zverej..pdf 152 KB KA-086/2012/1050
2012 19.11.2012 Zaznam_MC Rusovce_089_2012_1110_1080.pdf 242 KB KA-089/2012/1110