Sociálne dávky

NKÚ SR nemá kompetenciu riešiť priznávanie výšky dôchodkov a iných sociálnych dávok.