Aktuality


Najvyšší kontrolný úrad SR predsedá podvýboru INTOSAI Presun predsedníctva Podvýboru INTOSAI (Medzinárodná organizácia združujúca najvyššie kontrolné inštitúcie) pre podporu najlepšíchpostupov a...

30.11.2012

Významné závery rokovania Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov NKI EÚ a EDA V dňoch 18. – 19. októbra 2012 sa konalo každoročné rokovanie Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov...

30.10.2012


Významné závery rokovania Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov NKI EÚ a EDA V dňoch 18. – 19. októbra 2012 sa konalo každoročné rokovanie Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov...

30.10.2012VII. Medzinárodná konferencia EUROSAI a OLACEFS V dňoch 17. a 18. septembra 2012 sa NKÚ SR zúčastnil VII. Medzinárodnej konferencie EUROSAI a OLACEFS. Organizácia OLACEFS...

24.10.2012


Najvyšší kontrolný úrad SR bol ocenený Predseda NKÚ SR Ján Jasovský sa na pozvanie Združenia hlavných kontrolórov SR zúčastnil 19. septembra 2012 jeho XVIII slávnostného snemu,ktorý sa konal pri...

20.09.2012Stretnutie vedúcich predstaviteľov NKI Vyšehradskej skupiny+2 Delegácia Najvyššieho kontrolného úradu SR na čele s jeho predsedom Jánom Jasovským sa zúčastnila pravidelného každoročného...

10.09.2012Cena Európskeho dvora audítorov za výskum v oblasti kontroly verejného sektora za rok 2012 - Juan Manuel Fabra Vallés Európsky dvor audítorov vyhlásil druhý ročník súťaže o „Cenu Európskeho...

04.07.2012


Predseda NKÚ SR na sneme Únie miest Slovenska Na pozvanie prezidenta Únie miest Slovenska sa predseda Najvyššieho kontrolného úradu  SR Ján Jasovský zúčastnil a aj vystúpil  dňa...

02.07.2012
Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2011 Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský predniesol včera, 26.06.2012 v pléne Národnej rady SR Stanovisko...

27.06.2012
Na NKÚ SR sa bude konať workshop Nové smery v kontrole Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky pripravil Strategický zámer kontrolnej činnosti na roky 2012 – 2014,ktorý odzrkadľuje aj...

25.06.2012