Aktuality

Vyhlásenie Najvyššieho kontrolného úradu SR k interpretácií výsledkov kontroly Zimného štadióna O. Nepelu

Tlačová správa: Vyhlásenie Najvyššieho kontrolného úradu SR k interpretácií výsledkov kontroly Zimného štadióna O. Nepelu

V súvislosti s interpretáciou výsledkov kontroly financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave Najvyšší kontrolný úrad SR opätovne  zdôrazňuje, že všetky jeho zistenia sú uvedené a vyčerpávajúco popísané a odôvodnené v Správe o výsledku kontroly financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a prostriedkov hlavného mesta SR Bratislava, ktorá je zverejnená aj na jeho webovom sídle a verejne dostupná. Zjavne však autori vyjadrení o tom, že NKÚ SR nezistil žiadne nedostatky, nemali záujem si uvedenú správu preštudovať. Zároveň im zrejme ušlo aj to, že Najvyšší kontrolný úrad SR vo svojich výsledkoch kontroly neuvádza, ktoré zistené nedostatky sú „trestné", na to NKÚ SR ani nebol zriadený, ani nemá právomoc. Výsledky svojej kontroly odstúpil kontrolovanému subjektu, v ktorého kompetencii je prijať relevantné opatrenia a rozhodnúť sa, aké kroky ďalšieho riešenia v uvedenej veci podnikne. Za tieto NKÚ SR nenesie žiadnu zodpovednosť a ostro sa preto ohrádza voči vyjadreniam, že nenašiel žiadne nedostatky, resp. nenašiel nič trestné, ktoré považuje za dezinterpretáciu výsledkov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR, ako aj za neprofesionálne a nekorektné konštatovania.


Mgr. Lenka Ištvánová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou

Zdielať: