Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2024 KA-018/2024/1070 Nelegálne skládky odpadov (Predbežná štúdia)
2024 KA-017/2024/1100 Zrušenie štátneho podniku - Agroinštitút Nitra, štátny podnik
2024 KA-016/2024/1026 Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2023
2024 KA-015/2024/1060 Predbežná štúdia - Slovenská inšpekcia životného prostredia
2024 KA-014/2024/1060 Príprava a realizácia priemyselných parkov v Rimavskej Sobote a Valalikách
2024 KA-013/2024/1120 Činnosť Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania
2024 KA-012/2024/1100 Predbežná štúdia - Analýza systému vnútornej kontroly zabezpečovanej HK "HK II.".
2024 KA-011/2024/1063 Miestne akčné skupiny
2024 KA-010/2024/1063 Vybrané projekty financované z EÚ zdrojov v meste Bratislava
2024 KA-009/2024/1063 Podpora zvyšovania kapacít materských škôl
2024 KA-008/2024/1130 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Kancelárii prezidenta SR
2024 KA-007/2024/1032 Využívanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
2024 KA-006/2024/1032 Darovanie hnuteľného majetku vojenskej povahy Ukrajine
2024 KA-005/2024/1090 Nákup, skladovanie a likvidácia vakcín proti ochoreniu Covid-19
2024 KA-004/2024/1140 Systém programového rozpočtovania v územnej samospráve
2024 KA-003/2024/1100 Kontrola vo vybraných vodárenských spoločnostiach.
2024 KA-002/2024/1033 Systém financovania kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu prostredníctvom fondov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
2024 KA-001/2024/1033 Odporúčania NKÚ SR z kontroly verejných financií a majetku zdravotníckych zariadení
2023 KA-051/2023/1062 Predbežná štúdia - Zdravotná prevencia a podpora zdravia
2023 KA-050/2023/1110 Predbežná štúdia – Integrácia migrantov v Slovenskej republike