Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-017/2019/1063
Názov:
Systém spätného získavania nezrovnalostí, finančných opráv v podmienkach Európskych štrukturálnych a investičných fondov – predbežná štúdia
Účel kontrolnej akcie:
Účelom štúdie je analyzovať systém vymáhania nezrovnalostí s finančným dopadom, najmä systémových a
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Späť