Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-031/2018/1060
Názov:
Systém priamych podpôr v podmienkach Slovenského poľnohospodárstva - príprava predbežnej štúdie
Účel kontrolnej akcie:
Systém priamych podpôr – nastavenie systému, financovanie, administratívne kontroly a kontroly na mi
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Späť