Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-032/2018/1110
Názov:
Poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie je vypracovanie predbežnej štúdie, ktorá bude podkladom pre celoslovenskú ko
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Späť