Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-038/2019/1063
Názov:
Kontrola zmlúv a ich plnení
Účel kontrolnej akcie:
Účelom, resp. pridanou hodnotou kontroly bude zhodnotiť zmluvy, zmluvné vzťahy a podmienky a hospodá
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Slovenské elektrárne, a. s.

IČO
35829052
Sídlo
Mlynské nivy 47, 82109 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2009 - 2019
Termín kontroly
06.10.2019 - 03.03.2020
Stav kontroly
Ukončená
Späť