Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-033/2019/1100
Názov:
Uplatňovanie antidumpingového a vyrovnávacieho cla
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie je preveriť správnosť postupu colných orgánov SR v oblasti uplatňovania anti
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

IČO
42499500
Sídlo
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
roky 2016 - 2018, v prípade vecných súvislostí aj predchádzajúe
Termín kontroly
20.08.2019 - 01.04.2020
Stav kontroly
Ukončená
Späť