Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-013/2023/1062
Názov:
Predbežná štúdia – Kontrola bezpečnosti a kvality potravín v SR
Účel kontrolnej akcie:
Vypracovanie predbežnej štúdie na tému ,,Kontrola bezpečnosti a kvality potravín v SR"
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Späť