Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-012/2023/1062
Názov:
Predbežná štúdia - Integrovaný dopravný systém verejnej osobnej dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji.
Účel kontrolnej akcie:
Vypracovanie predbežnej štúdie na tému „Integrovaný dopravný systém verejnej osobnej dopravy v BSK".
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Späť